Site icon Đài Loan Hub

LƯƠNG THẤP KHÓ GIỮ NHÂN VIÊN; CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT YÊU CẦU TĂNG LƯƠNG THÊM 50%

Công đoàn đường sắt tháng này đã gửi một bức thư đến Cục đường sắt Đài Loan, cho rằng cơ cấu nhân lực không thăng bằng quá nghiêm trọng, dẫn đến việc không giữ lại nhân tài được, kỹ thuật không thừa kế được, có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành. Vì vậy công đoàn đường sắt đòi tăng lương 50%. Nếu không đạt được sự đồng thuận, cục lao động sẽ ra tay hòa giải và không thể loại trừ khả năng tổ chức một cuộc bỏ phiếu đình công. Cục Đường sắt cho biết họ sẽ tiếp tục đàm phán với công đoàn để thảo luận về chế độ và phương pháp tốt nhất.

Công đoàn cho biết, so với các doanh nghiệp nhà nước khác như dầu xăng, điện lực và bưu điện, mức lương của cụ đường sắt thấp hơn 10.000 tệ. Các nhân viên phải tăng ca và nhận tiền thường mới nhận được tiền lương tương đối cao. Cơ cấu tiền lương hoàn toàn không hợp lý. Các nhân viên mới không chịu tăng ca quá nhiều để vừa đủ sinh nhai cho gia đình, hơn nữa phải hy sinh sức khỏe và thời gian cho gia đình, nên họ đều chuyển sang các doanh nghiệp nhà nước khác hoặc đi thi vào các công chức khác, không giữ được nhân tài.

>>>>> Xem Thêm LƯU Ý MỨC PHẠT KHI ĐI XE ĐẠP (ĐIỆN) SAU KHI UỐNG RƯỢU BIA

Exit mobile version