Site icon Đài Loan Hub

Thủ tướng: ‘Việt Nam không chọn bên, mà chọn công lý, lẽ phải’

Trước câu hỏi về hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hiện tại, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là không chọn bên mà chọn công lý, lẽ phải.

Chất vấn Thủ tướng trên diễn đàn Quốc hội chiều 4.11, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho biết, thời gian qua hoạt động đối ngoại của Việt Nam đã thành công rực rỡ nhờ sự kiên định, linh hoạt và mềm dẻo. Tuy nhiên, hiện tại thế giới đang có nhiều diễn biến hết sức khó lường, khó đoán định.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí chất vấn về đường lối đối ngoại của Việt NamGIA HÂN

“Đề nghị Thủ tướng cho biết một số định hướng đối ngoại cơ bản và thái độ của chúng ta. Nhân dân, cử tri, đại biểu Quốc hội muốn biết quan điểm của Đảng, của Chính phủ về một số định hướng đối ngoại cơ bản để thống nhất phát ngôn và hành động”, đại biểu nêu.

Đáp lại đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chúng ta theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, vì sự phát triển, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam thực hiện đường lối này với 3 trụ cột chính: ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa và thu được nhiều kết quả quan trọng, ứng phó linh hoạt với các sự kiện quốc tế.

“Đường lối đối ngoại của Việt Nam là không chọn bên, mà chọn công lý và lẽ phải”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng biểu dương Bộ Ngoại giao đã tích cực thực hiện Chiến lược vắc xin với phần công việc ngoại giao vắc xin. Với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe của người dân mà vẫn đảm bảo tiết kiệm chi phí…

Về cơ cấu tổ chức Chính phủ, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang phấn đấu trong tháng 11 này hoàn thành các nghị định cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chính phủ đã giảm được các cơ quan trung gian, tuy chậm nhưng có hiệu quả rõ nét, cần tiếp tục thực hiện.

Liên quan đến phân cấp, phân quyền, Thủ tướng cho rằng để phân cấp, phân quyền tốt thì cần đi đôi với phân bổ nguồn lực, do đó cần rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật để phân bổ nguồn lực hợp lý. Đây là một điểm nghẽn cần tháo gỡ, nên tới đây, Chính phủ sẽ rà soát để làm tốt hơn vấn đề này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn trên diễn đàn Quốc hội chiều 5.11GIA HÂN

Nguồn lực cho hạ tầng giao thông tăng gấp 3

Đại biểu Quàng Thị Nguyệt nêu thực trạng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng khiến nhiều đô thị ven biển thường xuyên bị ngập mặn khi mưa lớn, triều cường.

Đại biểu cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết trong quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng cấp thoát nước, giao thông… đã cập nhật như thế nào, các kịch bản biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng và hướng giải quyết ra sao cho một quốc gia đất hẹp, người đông như nước ta?

Ngoài ra, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong 3 khâu đột phá chiến lược quan trọng, Thủ tướng Chính phủ đã có chiến lược, giải pháp nào để thực hiện thành công nhiệm vụ này?

Theo Thủ tướng, về nguồn lực dành cho phát triển hạ tầng giao thông, nhiệm kỳ này dành 470.000 tỉ đồng. So với nhiệm kỳ trước dự kiến 165.000 tỉ đồng, nhưng huy động chỉ được 134.000 tỉ đồng, như vậy là cao gấp 3 lần.

“Phải hợp tác công tư PPP để phát triển hạ tầng giao thông, Chính phủ cũng đang tổng kết các dự án BOT và xin ý kiến về hình thức BT với các cấp có thẩm quyền”, Thủ tướng nêu.

Exit mobile version