Site icon Đài Loan Hub

Từ tháng 3 năm sau người tròn 18 tuổi được nhận “tiền mừng trưởng thành”

“Phiếu quà tặng văn hóa nghệ thuật FUN” được Bộ Văn hóa thông qua áp dụng, và được định nghĩa là “quà mừng trưởng thành văn hóa”, sau này chỉ cần tròn 18 tuổi sẽ nhận được phiếu quà tặng 1200 Đài tệ, bắt đầu áp dụng từ tháng 3 năm sau. Ủy viên Vạn Mỹ Linh: “Nếu như trường hợp có người trước thời điểm áp dụng tháng 3 mà đã tròn 18 tuổi, còn 2 tháng nữa, thì anh ta có được nhận hay không?”. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Lý Vĩnh Đắc: “Người tròn 18 tuổi trong năm đều có thể nhận được”.
Áp dụng ở 18.000 cửa hàng, trị giá trong vòng 1 năm
Có khoảng 210 nghìn người sinh trong khoảng ngày 1/1 đến 31/12 năm 2005, và tròn 18 tuổi trong năm 2023, có thể nhận phiếu quà tặng trị giá 1200 Đài tệ trên nền tảng OPENTIX, phiếu có giá trị trong 1 năm có thể chi tiêu mua sắm về văn hóa nghệ thuật. Bộ Văn hóa nhấn mạnh, số lượng cửa hàng áp dụng sẽ tương đương với phiếu văn hoá nghệ thuật FUN là khoảng 18.000 cửa hàng.
Phiếu quà tặng có thể áp dụng khi đi xem phim và mua sách
Bộ văn hoá cho biết, phạm vi áp dụng sẽ mở rộng bao gồm cả rạp chiếu phim và hiệu sách, nhất là các hiệu sách độc lập, tuy nhiên nếu xem phim thì chỉ áp dụng cho các bộ phim do Đài Loan sản xuất.
Xem thêm:
Từ 14/11 rút ngắn số ngày cách ly của người nhiễm bệnh xuống còn 5 ngày
Nghi rằng băng buôn người chi phối vụ LĐDT mất liên lạc ở Penghu
Nhiệt độ giảm nhu cầu tiêu thụ bắp cải tăng, giá bán sỉ 20 Đài tệ/kg
Exit mobile version